Komornik Sądowy w Stargardzie

ul. Pierwszej Brygady 35 73-110 Stargard

  Zapraszamy :

poniedziałek od 8:00 do 17:00

Kancelaria czynna jest,

poniedziałek od 8:00 do 17:00

wtorek-piątek od 8:00 do 16:00

Komornik w Stargardzie

Informuje, że tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Celem przeprowadzenia egzekucji przez komornika wierzyciel zobowiązany jest : dostarczyć oryginał tytułu wykonawczego oraz odpowiedni  wniosek egzekucyjny Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach.

Published on  10.06.2016